ICF-ACSTH Onaylı Profesyonel Koçluk Uluslararası Sertifika Programı

Eğitim Yöntemi :

Eğitimin Genel Olarak Amaç ve Vizyonu

ICF-ACSTH onaylı Profesyonel Koçluk Programı, koçluk konusuna ilgi duyan, bu alanda ilerlemek ve bir meslek olarak koçluk hizmeti vermek isteyenler için tasarlanmıştır. Program, kişinin profesyonel koç olarak yetkin bir biçimde mesleğini yapabilmesi öncelikle kendi yaşamı ve sonra başkalarının yaşamlarında gelişim, değişim ve dönüşüm yaratabilmesi, ulusal ve uluslararası standartlara ve etik kurallara uygun koçluk hizmeti verebilmesi konusunda yetkinlikler kazandırmayı amaçlar. 

Eğitim Süresi :

13 Gün, 111 Saat

1.Modül: TEMEL DÜZEY KOÇLUK (İlk 4 gün)

2.Modül: EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI (3 tam gün)

3.Modül: PROFESYONEL KOÇLUK SERTİFİKA PROGRAMI (6 tam gün)

Toplam: 111 saat

EĞİTİM İÇERİĞİ:

1.Modül: TEMEL DÜZEY KOÇLUK

1.Koçluk Temel Bilgiler:

Koçluk nedir, ne değildir?
Uluslararası koçluk standartları: ICF'in belirlemiş olduğu etik değerler ve kurallar.
Koçluk temel felsefesi nelerdir?
Koçluk görüşmeleri nasıl yapılır?

2.Temel iletişim Becerisi:

Bir koç temel iletişim becerisini nasıl gelişir?
Güven oluşturmak
Koçun beden duruşu nasıl olmalı? Bedenini nasıl kullanmalı?
Koç, dinleme becerisi nasıl geliştirlir? Etkin dinleme nasıl yapılır?
Bir Koç, hizmet verdiği kişiye nasıl uyumlanır? 
Koçluk görüşmelerinde nasıl bilgi toplar?
Koç, geri bildirimde nasıl bulunur? 

3.Beyin Nasıl Çalışır?

Beynin çalışma prensipleri

4.Güçlü Soru Sormak

Güçlü soru sormak
Açık uçlu-kapalı uçlu sorular
Güçlü soru sorma teknikleri
Farklı gündemlere soru sorma becerisi

5.Koçluk Görüşmesi Kuralları:

Hedefe odaklı koçluk yapmak
Koçluk görüşmesi nasıl başlar, nasıl devam eder, nasıl sonuçlanır?
Koçluk seansı aşamaları/ Klasik koçluk görüşmesi
Gündem konusu nasıl belirlenir?
Uygulamalı Koçluk görüşmesi örnekleri

6.Yaşam Alanlarına Koçluk:

Yaşam alanları,
Kendini yönetmek, alışkanlık yönetimi,
Öncelikler, değerler, zaman yönetimi

2.Modül: EĞİTİM KOÇLUĞU

1.Öğrenme becerisi gelişiminde koçluk

2.Ergen Psikolojisi ve Dönem Özellikleri

Ergen psikolojisini anlamak
13-17 yaş gurubu öğrenciye koçluk yaklaşımı
X-Y-Z kuşağı dönem özellikleri

3.Kaygı ve Stresle Başetme Tekniği

Algı dünyası nasıl işler?
Zihinsel parazitler nasıl oluşur?
Kaygı, stres ve korkularına nasıl koçluk yapabiliriz?
Yeni yazılım programı tekniği

2.İletişim Çatışmasını Yönetmek :

İletişim ve İlişkilerde mevcut çatışmalara nasıl koçluk yapılır?

İletişimde empati oluşturmak

3.Başarı Değerine Koçluk: 

Başarı değerini oluşturmak
Vizyonerlik, hayat başarısı
Başarı haritası tekniği

4. SMART/ Akılcıl Hedef

Hedefler hangi kriterlere göre ele alınmalı
1 yıllık başarı hedefine koçluğu
5/10 yıl başarı hedefine koçluk nasıl uygulanır?

5.Kariyer Parametreleri ve Kariyer Hedefine Koçluk:

Kariyer değerine koçluk
Doğal yetenek ve ilgi alanları
Hedefi olmayan kişiye nasıl koçluk yapılır?
Hedefi olan kişiye nasıl koçluk yapılır?

3.MODÜL: PROFESYONEL KOÇLUK

1.Gölge Tarafa Koçluk:

Stres verici durumlar, öfke davranışı, karar verememe davranışı, özgüvensizik, yetersizlik  vb. durumlar karşısında nasıl koçluk uygulanır?

2.Altı Boyutla Koçluk/ Mantıksal Algı Boyutları:

Beynin çalışma prensiplerini projelere, iş ve kariyer hedeflerine nasıl uygulayabiliriz?

3.Yeni Davranış Modelleme Tekniği:

“Mantıksal Algı Boyutları” ile davranış geliştirme/değiştirme yönünde davranış modelleme nasıl yapılır?

4.Yaşam Amacına Koçluk:

SWOT Analizi ile Yaşam Amacını önceliklendirmeye yönelik koçluk nasıl uygulanır
İş-kariyer hedefleriniz yaşam amaçlarınızla paralel mi?
Yaşam amaçlarınıza uygun olmayan hedefleriniz var mı?
Kendi yaşam yolunuzu nasıl oluşturabilirsiniz?

5.Vizyoner Ziyaretçi Tekniği:

Bu teknik, kişinin 10 yıl sonraki özel hayat ve iş hayatı vizyonlarını oluşturmasına, 10 yıl sonraki kendisine ulaşarak, bugününü yapılandırmasını sağlayan bir tekniktir.

6.İçsel Kaynakları Aktive Etmek:

Potansiyel nedir? İçsel kaynak nedir? İçsel Kaynaklar nelerdir?
İçsel kaynakları doğru şeklide nasıl yönetebiliriz?
“Geliştirilebilir  içsel kaynakları” (Örneğin, kararlılık, irade, öz disiplin vb.) tesbit ederek üzerinde çalışmak

7. Doğru Karar Verme Stratejisi:

Kişisel kararları doğru karar verme stratejisi ile yapılandırmak

8.Motivasyon Tekniği:

Kişiye özgü motivasyon sürdürülebilir şekilde nasıl oluşturulur?

9.Beyin Sisteminin Organizasyonu/ Beynin Işıkları Tekniği:

Sol beyni ve sağ beyni etkin şekilde kullanmak nasıl mümkündür?
Beyni aktif hale getirecek yaratıcılık geliştirme tekniği

10.Disney Modeli Tekniği:

Etkili proje ve hedef gerçekleştirmeye yönelik olan "Disney Modeli" çalışması, bir başarı stratejisi olarak ele alınır.

Eğitim Felsefemiz ve Prensiplerimiz:

1.Profesyonel Koçluk programımız International Coaching Federation (ICF) tarafından ACSTH statüsünde onaylanmış bir programdır.

2.Amacımız, uluslararası standarlarda ve etik değerlerde koçlar yetiştirmektedir.

3.Bizler, uluslararası koçluk okullarının yöntem ve tekniklerinden ilham almış olmakla birlikte,  NLP, Pozitif psikoloji yöntemlerini sentezlemiş, yerel çözümler geliştirerek, lokal düzeyde Türkiye’ye özgü bireysel ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda etkili ve güçlü teknik ve yöntemleri uygulamaktayız.

4.Eğitimlerimiz, yukarıda yazılı olarak deklare edilmiş içerikte verilmektedir.

5.Eğitimlerimiz, 10.00-18.00 saatleri arasında öğle yemeği molası hariç günde 7 saat olarak gerçekleşir.

6.Kursiyerler eğitim boyunca interaktif olarak eğitime katılırlar.

7.Eğitim başlangıcından sonuna kadar pratik uygulamaya dayalı olarak gerçekleşir. Tüm kursiyerler koçluk seanslarını profesyonel bir koçtan izlerler, gözlemlerler, farkındalıklarını paylaşırlar. Daha sonra aktif olarak bu deneyimi kendileri yaşarlar.

8.Eğitim süresince tüm kursiyerler Koçluk şapkası altında koçluk yaparlar, eğitmen tarafından gözlemlenirler, geri bildirim alırlar.

9.Eğitim süresince tüm kursiyerler, gerek eğitmenden gerekse diğer kursiyer arkadaşlarından koçluk yöntemlerini içeren seans alırlar. Böylece kendi hedefleri ile ilgili aktif olarak çalışırlar, kendi kişisel gelişimlerine katkıda bulunurlar.

10.Koçluk okulumuzdan mezun olarak ayrılan kursiyerler, sahada aktif olarak koçluk yöntem ve tekniklerini uluslararası standarlarda uygulayabilir durumda olurlar.

11.Profesyonel Koçluk Sertifika Programını tamamlayan kursiyerler, 20 koçluk görüşmesini tamamlamak ve raporlamak suretiyle   ICF-ACSTH onaylı sertifikalarını alabilirler.

12.Kursiyerlerimiz, eğitimin %90’ına kurs merkezinde ve eğitmen eşliğinde katılmakla sorumludur. Bu katılımı ve devamlılığı göstermemiş olan katılımcımız sertifika alamayacaktır.

13.Temel Düzey Koçluk programı, diğer koçluk eğitim modüllerdinden bağımsız olarak alınabilir ve bu eğitimi almış katılımcımız 6 ay içinde eğitimin diğer modüllerini tamamlayabilirler.

14.Temel Düzey Koçluk  (1.Modül) ve Eğitim Koçluğu (2.Modül) tamamlamış katılımcımız Eğitim Koçluğu Sertifikası almaya hak kazanacaktır.

15.Eğitimin birince ve ikinci modülünü almış katılımcımız 6 ay içinde 3. modül olan Profesyonel Koçluk (+6 tam gün) tamamladığı takdirde ICF-ACSTH onaylı Profesyonel Koçluk Sertifikası'nı almaya hak kazanacaktır.

BAŞVURU FORMU