5-12 Yaş Çocuk Koçluğu Oyun Araçları Eğitmenliği Sertifika Programı

5-12 Yaş Çocuk Koçluğu Oyun Araçları Eğitmenliği Sertifika Programı
(5-12 yaş Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarına Koçluk)

Bu program ICF (International Coach Federation) tarafından CCE kapsamında onaylanmıştır.

Kimler Katılabilir?

Fark yaratmak isteyen Okul Öncesi Öğretmenleri, Anne-Babalar, Sınıf Öğretmenleri, Eğitim Koçları, Etüd Merkezi Öğretmenleri, Profesyonel Koçlar, Çocuk Yogası Eğitmenleri, 

Koçluk Oyun Araçları Felsefesi
Yarıştırmadan, rekabet etmeden, kıyaslamadan, etiketlemeden...
Oyun araçları yardımıyla sevgiyle  iletişim kurmak, sorunları eğlenerek çözmek, yaşamı paylaşabilen yol arkadaşı olmak, birlikte harika bir gelecek inşa etmek.
 
Eğitimde Kullanılan Koçluk Oyun Araçları

Çocuğuna Koçluk Yap, 5 yaş+, (6 oyun)
Çözüme Odaklan, 10 yaş+, (6 oyun)
EBO - Etkin Beyin Oyunu, 5 yaş+, (37 oyun)
POKO - Pozitif Kaynaklar Oyun Seti, 7 yaş+, (2 oyun)
A Planı, 10 yaş+

*Yukarıdaki 5 oyun aracı, katılımcılara ücretsiz olarak verilecektir.

Eğitime Katılanların Yetkinlik-Yeterlilikleri Neler Olacak?

 • Oyun araçları yardımıyla 5-12 yaş çocuklarına bireysel koçluk uygulamak,
 • Çocuk ve yetişkin gruplarında takım koçluğu oyunları tasarlayıp yönetebilmek,
 • Koçluk oyun araçlarınden yararlanarak atölye açmak ve yönetmek,
 • Ana Okulları, Resmi ve Özel Okullar ile  öğretmenler ve anne-babalara yönelik atölye-etkinlikler tasarlayıp gerçekleştirmek,
 • Kişisel Gelişim, Koçluk Merkezleri, Etüd Merkezleri ve diğer eğitim hizmetleri alanında faaliyet gösteren kurumlarla, çocuklara yönelik birebir ya da grup çalışmaları yürütmek,
 • Seminer, konferans vb. etkinliklerde güçlü bir sunum yapabilme becerisi kazanmak,
 • Okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin koçluk metoduyla tanışmalarına ve bu araçlardan çocuklar için faydalanmalarına katkıda bulunmak,

Çocuk Koçluğu- Oyun Araçları Programı Anne-Baba, Öğretmene Ne Kazandırır?

 • Oyun araçları yardımıyla sevgi temelli iletişim kurabilir, çocuğunun iç dünyasını keşfedebilirsiniz,
 • Çocukların değerlilik ve yeterlilik duygusunu besleyebilirsiniz,
 • Çocukların öğrenme sürecinde koçluk dilini ve koçluk araçlarını kullanma becerisi kazanabilirsiniz,
 • Oyun araçlarıyla çocuklarla etkin, keyifli, kaliteli zaman geçirebilirsiniz,
 • Oyun araçlarıyla çocukların özgüvene sahip, etkin birer birey olmalarını destekleyebilirsiniz,
 • Oyun araçlarıyla ebeveyn-çocuk-öğretmen iletişim ve etkileşiminin gücünü artırabilirsiniz,
 • Oyun araçlarıyla ailede, sınıf ortamında biz değeri yüksek çocuklar kazandırabilirsiniz,

Eğitim İçeriği

Birinci Gün

“5 ve 12” Yaş Arasındaki Çocukların Dönem Özellikleri

 • 5-12 Yaş Grubu çocukların Bilişsel, Ahlaki ve Duygusal Gelişim Özellikleri
 • Kendini, Ailesini, Çevresini ve Dünyayı Nasıl Algılar?
 • Kavramları Nasıl Anlamlandırır?
 • Duyguları Nasıl Anlamlandırır?
 • Koçluk Araçlarını (zihin ekranı-güçlü sorular vb) Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 • Koçluk Oyun Araçlarının Çalışma Alanı, Koçluk Etiği ve Uluslararası Standartlar
 • Üstün Yetenekli ve Üstün Zekâlı Çocuklara Nasıl Koçluk Yapılır?
 • Klinik Tanı Konmuş Çocuklara Koçluk Yapılmalı mı?
 • Şiddet ve Travma Mağduru Çocuklara Karşı Koç Olarak Tutumumuz Ne Olmalı?
 • Koçluk Oyun Araçlarının Çocukların Gelişiminde Sağladığı Katkılar
 • Bilişsel Gelişimine Sağladığı Faydalar
 • Ahlaki Gelişimine Sağladığı Faydalar
 • Duygusal Gelişimine Sağladığı Faydalar
 • 5-12 Yaş Grubuyla İletişim ve Aktif Dinleme

İkinci ve Üçüncü Gün

Oyun Araçlarıyla Koçluk

 • Çocukların algı dünyasına bire-bir koçluk yapabilmek
 • Çocukların dünyasında fark yaratacak güçlü soruları oyun araçları yardımıyla sorabilmek
 • Oyun araçları yoluyla çocukların hayallerini keşfetmek
 • Zihin ekranında kendini keşfetmek
 • Oyun araçları yardımıyla olumlu dil kullanmak: Olumsuz ifadeleri olumluya dönüştürme pratiği kazanmak
 • Oyun araçları yardımıyla kontrol becerisi sağlamak: Kontrolünde olan ve olmayan durumları yönetme becerisi
 • Oyun araçları yardımıyla duyguları tanımak, negatif duyguları pozitife dönüştürebilmek
 • Oyun araçları yardımıyla 360 derecede farklı bakış açıları geliştirebilme yeteneği
 • Oyun araçları yardımıyla “Zor” algısını dönüştürebilmek, “Sorun” olarak tanımlanan zorlayıcı durumlarda çözüm odaklı düşünme alışkanlığı kazandırmak
 • Oyun araçları yardımıyla değerleri anlama, kavrama çalışması

Dördüncü Gün

Dikkat, Konsantrasyon Odaklı Grup Oyunları, Sağ Beyin-Sol Beyin Çalışmaları

 • Parmak oyunları ile odaklanma-konsantrasyon-sağ beyin-sol beyin korelasyonu
 • Beyinde farklı nöron yolları oluşturan oyunlar ile çözüm odaklılık, bütünü görebilmek
 • Dinamik hareket oyunları: Hızlı, doğru algılama, hızlı-doğru karar verme becerisi
 • Tiyatro sporu uygulamaları ile spontanlık, zorlayıcı durumları yönetme becerisi
 • Amaçlı ve sistematik hareketlerle ya çok hareketli ya da dalgın olan (dalıp giden) çocukların beden-zihin dengesini sağlamak.
 • Oyunlar yoluyla yeni nöron bağlantıları kurdurmak; hafıza kapasitesini arttırmak

Belgelendirme

Katılımcılara, eğitimin ICF (International Coach Federation) tarafından     kapsamında onaylandığını gösterir  "5-12 Yaş Çocuk Koçluğu Oyun Araçları Eğitmenliği Sertifikası" verilecektir.

                       

Eğitim süresi

4 tam gün

Eğitim Takvimi:

http://www.aurumera.com/egitim/1003/okul-ogretmenler-icin/1016/icf-cce-onayli-5-12-yas-cocuk-koclugu-kocluk-oyun-araclari-egitmenligi-sertifika-programi.aspx

Eğitimlerimiz sabah 10:00'da başlayıp 18:00'da sona ermektedir.

5-12 Yaş Çocuk Koçluğu Oyun Araçları Eğitmenliği Sertifika Programı eğitimine dahil olmak isteyen katılımcıların bu eğitimin kurallarının yazılı olduğu bir sözleşmeyi okuyarak imzalaması gerekmektedir.

BAŞVURU FORMU