KOCLUK

OYUNLARI

Çocuğuna koçluk yap, Oyunla iletişim kur

Çocuğuna koçluk yap, Oyunla iletişim kur Sorunları eğlenerek çöz!

DETAYLAR
5-12 Yaş Çocuk Koçluğu Oyun Araçları Eğitim Programı ICF tarafından CCE kapsamında onaylanmıştır.

5-12 Yaş Çocuk Koçluğu Oyun Araçları Eğitim Programı ICF tarafından CCE kapsamında onaylanmıştır.

KOÇLUK OYUN ARAÇLARIYLA

KOÇLUK OYUN ARAÇLARIYLA ÇOCUKLARLA KALİTELİ ZAMAN 3 KATINA ÇIKIYOR

OYUN ARAÇLARI YOLUYLA

OYUN ARAÇLARI YOLUYLA ÇOCUĞUNUN DÜNYASINI KEŞFET

KOÇLUK OYUNLARININ DEĞERLERİ NELERDİR?

Sevgi ile iletişim:Sevgiyle kurulan iletişim. İçinde sevgi dolu iletişimin olduğu oyun tasarımları Koçluk Oyunları, oyunlarla sevgi iletişimidir.

Biz bilinci:Bireyleri farklılıklarından dolayı yargılamadan kucaklamak, insanlık ailesinin bir ferdi olarak kabul etmek. Koçluk Oyunları, oyunlarla biz bilincinin yüceltilmesi ve kutlanmasıdır.

Keşfetmek:Var olan her şeye keşif dolu gözlerle bakabilmek. Koçluk Oyunları, oyunlar yoluyla bireyin kendini her defesında yeniden keşfetmektir.

Öğrenmek:Olumsuz durum ve süreçler de dahil olmak üzere, yaşanan deneyimlerden ders alacak öğreti çıkarabilmek. Koçluk Oyunları, oyunlarla öğrenmektir.

Paylaşmak:Okul, aile, arkadaş ortamlarında oyunlar aracılığı ile paylaşmak, birlikte gelişmek.Koçluk Oyunları, oyunlarla sevgiyi paylaşma kültürüdür.

Vizyonerlik:Geleceği ön görebilmek, yapılandırabilmek, gelecek mühendisi olarak yeni ve dinamik bir gelecek inşaa etmek. Koçluk Oyunları, oyunlarla yaratıcı zekanın kullanılması, vizyoner çocuklar, vizyoner öğrenciler, vizyoner liderlerin varolmasına hizmet eden bir yaklaşımdır.

Sistem liderliği:Bireylerin, kendi zihin-beden-ruh sisteminin farkında, olağanüstü zeki bir sistemin lideri, yöneticisi olduğunu idrak etmek. Koçluk Oyunları, kişiyi kendi sisteminin lideri yapan oyun tasarımıdır.

Yenilenmek/Güncellenmek:Düşünce, duygu, bilgi, inanış, davranışları güncelleyebilmek, yenilenmek. Koçluk Oyunları, değişim ve yenilenme gücü yüksek oyunlardır. Bu nedenle her yıl yeni oyunlar tasarımlar ve kullanıcılarıı günceller.

ÖZ’e saygı:Bireyin sonsuz potansiyeline, ÖZ varlığına, yaratıcı zekasına duyduğumuz derin saygı ve sevgi. Koçluk Oyunları, bireyin içindeki deha özelliklerini, devasa potansiyelini hayata akıtmasına olanak sağlamayı amaçlamış oyun tasarımlarıdır.

Barış/Bütünlük Bilinci:Biz dünyanın, doğanın, bütünsel bir zekanın parçasıyız. Koçluk Oyunları; bireyin dünyayla, doğayla bir bütün olduğunu, barış içinde iletişimle bu bütünlüğü sağlamayı amaçlamış oyun tasarımıdır.

Koçluk Oyunları Nedir?

Koçluk Oyunları,  çocukların, merak, güçlü soru sorma, araştırmacı ruh, öğrenme tutkusu ve akli melekeleri kullanmalarına destek olan ve bu süreci oldukça hızlandıran bir sistemdir.

Koçluk oyunları, koçluk yöntemleri ve oyunlarla tasarlanmış ve evrensel insani değerlerin ışığında geliştirilmiştir.

Koçluk oyunları, yenilikçi bireyler ve ailelerin birbirleriyle olan iletişimlerini biz bilincini oluşturarak destekler. Oyunlar yoluyla aile ve çocuk arasında keyifli bir öğrenme, iletişim ve sevgi paylaşımı sağlar.

Koçluk Oyunları, çocuk ve oyunu oynatan arasında (anne-baba, öğretmen, koç) aynı anda ortak bir dil ve duygu oluşturarak çocuğun okula, hayata, sınavlara, çevresine hazırlanmasında gelişme ve ilerleme sağlar.

Koçluk Oyunları, çocuğun içindeki cevheri ve potansiyeli uyandıran, çocuk ve öğrencinin akıl sistemini çözüm odaklı bir şekilde düşünmeye programlayan bir sistemdir.

Okul öncesi eğitim dönemindeki çocuklarla ve okul çağındaki çocuklarla  oynanabilen oyunlarımızı incelemek için bizimle iletişime geçerek oyunlarımız hakkında bilgi alabilirsiniz.

BAŞVURU FORMU